Show simple item record

dc.contributor.authorJiretorn, Lena
dc.date.accessioned2021-02-17T10:31:44Z
dc.date.available2021-02-17T10:31:44Z
dc.date.issued2021-02-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67732
dc.description.abstractBeviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. I brottmål tillämpas som huvudregel beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. I förvaltningsmål generellt är det däremot oklart vilket eller vilka beviskrav som ska tillämpas. Även för mål enligt 3 § LVU är det oklart vilket eller vilka beviskrav som ska tillämpas. Samtidigt finns en mängd olika uttryck som kan kopplas till beviskrav. Nuvarande oklara rättsläge om vilket beviskrav som ska tillämpas för mål enligt 3 § LVU medför ett stort utrymme för domarna att bestämma beviskravet i ett enskilt fall. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling påverkas av rättsläget angående beviskrav enligt 3 § LVU utifrån en analys angående gällande rätt och rättstillämpningen i underrätter baserat på̊ hur domar motiveras. Syftet innefattar också̊ en diskussion om tänkbara lösningar på eventuell rättssäkerhetsproblematik. I uppsatsen diskuteras inledningsvis rättsläget avseende beviskrav i mål om beredande av tvångsvård enligt 3 § LVU. Rättsläget klargörs genom en analys utifrån dels rättskällorna och dels förvaltningsrätters domskäl. Det redogörs sedan för rättslägets effekter på de tre rättssäkerhetsfaktorerna. Slutligen diskuteras om rättsläget bör förändras utifrån eventuell rättssäkerhetsproblematik. Då görs en avvägning mellan rättssäkerhetsproblemen och skäl till att rättsläget ska förbli oförändrat. Eftersom förändringar bör göras så diskuteras tänkbara lösningar på rättssäkerhetsproblematiken. Såväl fördelar som nackdelar med lösningarna lyfts. Sedan bedöms vilken lösning som är lämpligast för att lösa rättssäkerhetsproblematiken.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2021:84sv
dc.subjectBeviskravsv
dc.subjectLVUsv
dc.subjectTvångsvårdsv
dc.subjectFörvaltningsmålsv
dc.subjectNormalkravsv
dc.subjectSakens beskaffenhetsv
dc.subjectTvåstegsprövningsv
dc.subjectPrognosbedömningsv
dc.subjectBakåtblickande bedömningsv
dc.subjectRättssäkerhetsv
dc.subjectFormell rättssäkerhetsv
dc.subjectMateriell rättssäkerhetsv
dc.subjectFörutsebarhetsv
dc.subjectLikabehandlingsv
dc.subjectLikvärdig behandlingsv
dc.titleEn djungel av beviskrav. En analys av beviskravet i mål enligt 3 § LVU utifrån rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandlingsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record