GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Magisteruppsatser >

Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67707

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67707_1.pdfStudent essay783KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie
Other Titles: Spelling, morphology and editing in connected writing produced by persons with aphasia - A comparative study
Authors: Elisson, Martin
Issue Date: 12-Feb-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2020
346
Keywords: afasi, sammanhängande skrift, skrivprocesser, stav- och morfologiska fel, keystroke logging
aphasia, connected writing, writing processes, spelling and morphological errors, keystroke logging
Abstract: föreliggande studie undersöktes hur skrivna bildeliciterade texter skiljde sig mellan 16 personer med afasi och en referensgrupp på 26 personer utan neurologisk skada gällande stavfel, morfologiska fel, ordutbyten och okänt målord, och hur skrivprocesserna skiljde sig mellan grupperna relaterat till redigeringsstrategier. Detta skedde med arbetsmetoden keystroke logging. Resultaten visade att Afasigruppens texter innehöll en signifikant större andel fel gällande alla undersökta kategorier i de f... more
Description: In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. The results showed that the Aphasia-group produced significantly more errors related to all the categories in the final text. The differences between the groups were greater related to the morphological errors than to the spelling errors which indicate that this level is sensitive to aphasic symptoms regarding written connected texts and that a morphological analysis could be of interest in diagnostic work related to aphasic symptoms. The Aphasia-group edited a significantly larger proportion of the words compared to the Reference-group. However, the editing strategies between the groups were quite similar. Previous research which has analyzed editing strategies regarding connected writing which were carried out with other types of writing tasks has found bigger qualitative differences. This indicates that the type of administered task has an impact on the editing strategies for both persons with aphasia and persons without neurological disease.
URI: http://hdl.handle.net/2077/67707
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011