GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67678

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67678_1.pdf372KbAdobe PDF
View/Open
Title: En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet
Authors: Yemortaji, Izabella
Ahmed Japara, Sarah
Issue Date: 12-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: emotioner
nya socialsekreterare
erfarna socialsekreterare
ekonomiskt bistånd
copingstrategier
Abstract: Syftet med studien var att med en jämförande ansats undersöka hur nya respektive erfarna socialsekreterare upplever och hanterar den emotionella påverkan som uppstår i deras arbete. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har inhämtats genom den semistrukturerade intervjumetoden. Urvalet bestod av fyra nya socialsekreterare samt fyra erfarna socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Med nya socialsekreterare syftar vi på individer som nyligen har påbö... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67678
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011