GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Framtidens coachning?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67672

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67672_1.pdf691KbAdobe PDF
View/Open
Title: Framtidens coachning?
Other Titles: En studie om sambandet mellan teoribaserad coachning och motivation till konditionsträning hos fysiskt inaktiva vuxna.
Authors: Daneli, Carl
Issue Date: 12-Feb-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT20-28
Keywords: ASTI-studien
behovstillfredsställelse
beteendeförändring
enkät
kvantitativ analys
randomiserad kontrollstudie
Self-Determination Theory
träningsintervention
motivation
motiverande samtal
Problemområde: Motivation till träning
Abstract: Motivation är en viktig faktor vid förändring av hälsorelaterade beteenden och tidigare forskning har visat att teoribaserade interventioner kan öka individens motivation till träning. Nya metoder för coachning kan leda till högre motivation vilket i sin tur leder till ökad träningsmängd. Studiens syfte är att utvärdera effekterna av en träningsintervention där coachning baserad på motiverande samtal och Self-Determination Theory (SDT) använts för att främja fysisk aktivitet hos vuxna. Unde... more
Description: Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Linus Jonsson Examinator: Pär Rylander Antal sidor: 31 (inklusive bilagor) Termin/år: VT2016 Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät, kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-Determination Theory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.
URI: http://hdl.handle.net/2077/67672
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011