Show simple item record

dc.contributor.authorKjellberg, Sofia
dc.date.accessioned2021-02-03T15:15:38Z
dc.date.available2021-02-03T15:15:38Z
dc.date.issued2021-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67540
dc.descriptionThe aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. 611 evaluation surveys containing both qualitative and quantitative data were collected from 100 AKKtiv ComAlong courses provided within Swedish Habilitation services between 2012 and 2018. The results showed that the participants were as satisfied with the course as in previous study and that there were only small variations between different groups of parents (the diagnosis or age of the child and the parent's gender). The most common expectations the parents had on the course: Improve communication, Get tools, Exchange experiences, were fulfilled to a great extent. Furthermore, 93.8 percent stated that they had changed their communication style with their children after completed course and 81 percent also perceived a change in the children's way of communicating. The participants, mothers in particular, also reported positive impacts on social life after the course. The discussion also highlights less positive results, for example when it comes to parents of children with multiple disabilities.sv
dc.description.abstractStudiens syfte var att öka kunskapen kring hur AKKtiv KomIgång, en föräldrainriktad kommunikationsintervention, fungerar för olika grupper av föräldrar och deras barn med kommunikationssvårigheter. Syftet var också att se vad de har för förväntningar på kursen, hur dessa infrias samt hur de uppfattar att familjeliv och kommunikation påverkas. 611 utvärderingsenkäter innehållande såväl kvalitativ som kvantitativ data samlades in från 100 AKKtiv KomIgång-kurser givna i svensk habiliteringsverksamhet mellan 2012 och 2018. Resultaten visade att deltagarna var lika nöjda med kursen som i tidigare studie, samt att det endast fanns små variationer mellan olika grupper av föräldrar (barnets diagnos respektive ålder samt förälderns könstillhörighet). De vanligaste förväntningarna som föräldrarna hade på kursen: Förbättra kommunikation, Få verktyg, Utbyta erfarenheter, infriades i hög grad. Vidare uppgav 93,8 procent att de förändrat sitt sätt att kommunicera med sitt barn efter genomförd kurs och 81 procent såg även en förändring i barnens sätt att kommunicera. Deltagarna, framförallt kvinnorna, rapporterade också positiv påverkan på socialt liv efter kursen. I diskussionen lyfts också mindre positiva resultat, till exempel när det gäller föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2019sv
dc.relation.ispartofseries335sv
dc.subjectAKKtiv KomIgång, Föräldrautbildning, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Tidig Intervention, Kommunikationsv
dc.subjectAKKtiv ComAlong, Parental education, Augmentative and Alternative Communication, Early Intervention, Communicationsv
dc.titleFöräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstödsv
dc.title.alternativeParents' expectations and views on AKKtiv ComAlong - a course on communication and communication supportsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record