GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Kategoristyrning i offentlig upphandling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67379

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67379_1.pdf1124KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kategoristyrning i offentlig upphandling
Authors: Hellberg Lizama, Henrik
Issue Date: 27-Jan-2021
Degree: Student essay
Keywords: Kategoristyrning
Offentlig upphandling
Strategiskt inköp
Effekter
Abstract: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. Detta eftersom det är en relativt ny företeelse inom offentlig upphandling, samtidigt som det finns många förespråkare för det men lite forskning kring det. Teori: Den teoretiska referensramen utgörs av teori om kategoristyrning, strategiskt i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67379
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011