Now showing items 1-4 of 4

  • Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden 

   Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
   Denna kartläggning belyser de nationella förhållandena i Norden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden som är i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det ...
  • Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv 

   Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
   I Norden bor det flest kvinnor i städerna, medan andelen män är högst i glesbygden. I forskningen talas det om könade flyttmönster. Befolkningsstatistiken visar att både män och kvinnor söker sig till städerna, men trenden ...
  • Sexuellt trakasserad på jobbet - en nordisk forskningsöversikt i korthet 

   Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
   Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Denna publikation är en kortversion av rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk ...
  • The Nordic road towards Beijing+25 

   Måwe, Ida (Nordiska ministerrådet, 2020)
   The Nordic countries have collaborated in promoting gender equality for over 40 years. Each country has a long history of advancing legislation that facilitates gender equality, both in the labour market and in society ...