Show simple item record

dc.contributor.authorBerglund, Agnes
dc.contributor.authorBandhede, Therese
dc.date.accessioned2021-01-13T14:24:42Z
dc.date.available2021-01-13T14:24:42Z
dc.date.issued2021-01-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67255
dc.description.abstractVi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. Fokus ligger på hur arbetet eventuellt skiljer sig kommunerna emellan, de professionellas upplevelser av det förebyggande arbetet samt hur det drogpreventiva arbetet påverkas av elevernas erfarenheter och bakgrund. De teoretiska begrepp som används i studien är risk- och skyddsfaktorer, identitet, social inlärningsteori och utvecklingsekologisk teori. Resultatet visade på att kommunerna skiljer sig åt på ett par punkter till exempel vid samverkan utanför verksamheten samt samverkan inom verksamheten. En stor likhet som framkom var att den ena kommunen nyligen börjat ta efter den andra. Alltså har det som benämns som kommun X nyligen implementerat ett drogpreventivt koncept som kommun Y har bedrivit under flera år och upplevt goda resultat. Ytterligare resultat som framkom i studien var att många ungdomar utvecklar en mer liberal syn på droger vilket upplevs försvåra det drogpreventiva arbetet något. Den mer liberala synen kan dock i sin tur delvis påverka utformningen av det nya preventiva konceptet. Sedan framkom även de professionellas syn på elevers tidigare erfarenheter kring hur man talar om droger etc. hemma och hur detta påverkar elevernas förmåga att ta till sig det drogpreventiva arbetets mål. Vi önskar att med hjälp av vår studie öka kunskapen och förståelsen kring de professionellas upplevelser av det drogförebyggande arbetet i gymnasieskolan.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdrogpreventionsv
dc.subjectungdomarsv
dc.subjectidentitetsv
dc.subjectsamverkansv
dc.subjectgymnasieskolansv
dc.titleDrogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record