Show simple item record

dc.contributor.authorHermansson, Joakim
dc.date.accessioned2021-01-27T07:19:49Z
dc.date.available2021-01-27T07:19:49Z
dc.date.issued2021-01-27
dc.identifier.isbn978-91-8009-198-5 (print)
dc.identifier.isbn978-91-8009-199-2 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67057
dc.descriptionWhen novels are adapted for the screen, the fictional characters are inevitably transformed in the adaptation process, and so is the thematic content. This study considers the characters and the thematic content of a story as migrants who leave the land of the novel in order to adapt to a life on the screen with transformed self-identities. The five articles that this thesis is based on focus on what happens to the representation of adulthood when novels are adapted for the screen. The articles test models for analysing thematic representation using popular works of fiction such as Atonement, Fifty Shades of Grey, Gone Girl, Me before You, Room, Shutter Island, The Da Vinci Code, The Martian, The Road, Up in the Air, and novels by Patrick McCabe. Because novel-screenplay-film adaptations comprise alternative versions of a story, with their complementary lines of reasoning, they constitute particularly rich thematic representations and metaphors for what social adaptation requires. In that context, the thesis regards novel-screenplay-film adaptations as processes and objects at the same time, each version an integral part of a greater dynamic whole. Relating to current theories of the attraction of fiction, chapter 1 presents the aim of the study. Chapter 2 describes the novel-screenplay-film adaptation process as a non-linear, two-way process of adaptation and appropriation, and a reception-based model for regarded adapted characters as fictional migrants. Chapter 3 outlines a pragmatic model, with the hero’s journey as a foundation, to analyse the structure of thematic lines of reasoning in fiction in general and adaptations in specific, together with thematic markers. The chapter also presents the markers of adulthood used in the articles, before chapter 4 and 5 summarise and discuss the five articles and implications related to adaptation studies, pedagogy, and screenwriting.sv
dc.description.abstractNär romaner adapteras till film förändras oundvikligen fiktionens karaktärer i processen. Det gäller även det tematiska innehållet. Denna avhandling betraktar karaktärerna och det tematiska innehållet i adapterad fiktion som migranter som lämnar romaner för att anpassas till ett liv filmduken med transformerade jag-identiteter. De fem artiklar som denna avhandling bygger på fokuserar på vad som händer med representationen av vuxenvarandet när romanerna adapteras till film. Artiklarna testar modeller som anpassats för tematisk representation. Som exempel används populära fiktionsverk som Atonement, Fifty Shades of Grey, Gone Girl, Me before You, Room, Shutter Island, The Da Vinci Code, The Martian, The Road, Up in the Air och romaner av Patrick McCabe. Eftersom roman-manus-film-adaptioner omfattar alternativa och kompletterande versioner av en berättelse så utgör de särskilt rika tematiska representationer av och metaforer för vad social anpassning kräver. I det sammanhanget betraktar avhandlingen adaptioner som processer och objekt på en och samma gång, med varje version som en integrerad del av en större dynamisk helhet. Utifrån nutida teori om fiktionens attraktionskraft presenterar kapitel 1 syftet med studien. I kapitel 2 beskrivs adaptionsprocessen som en icke-linjär tvåvägsprocess och en receptionsbaserad modell för hur adaptionskaraktärer kan betraktas som fiktiva migranter. Kapitel 3 skisserar en pragmatisk modell, med hjältens resa som grund, för att analysera den retoriska strukturen av tematiska resonemang i fiktion i allmänhet och i adaptioner i synnerhet. Därtill presenteras tematiska markörer som definierar vuxenvarandet och som används i artiklarna, innan kapitel 4 och 5 sammanfattar och diskuterar de fem artiklar som ingår i avhandlingen och konsekvenser av dem som rör adaptionsstudier, pedagogik och manusförfattande.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.haspartA) Hermansson, Joakim. “Strange Masks of Adapted Identities in Patrick McCabe’s Winterwood and The Holy City.” Adaptation. apaa011, https://doi-org.www.bibproxy.du.se/ 10.1093/adaptation/apaa011.sv
dc.relation.haspartB) Hermansson, Joakim. “Characters as Fictional Migrants: Atonement, Adaptation and the Screenplay Process.” Journal of Screenwriting vol. 11, no. 1, 2020, pp. 81-97. https://doi.org/10.1386/josc_00014_1.sv
dc.relation.haspartC) Hermansson, Joakim. “Adaptations of Adulthood: Towards a Model for Thematic Rhetoric in Adaptation Studies.” New Approaches to Contemporary Adaptation, edited by Betty Kaklamanidou, Wayne State UP, 2020, pp. 173-192.sv
dc.relation.haspartD) Hermansson, Joakim. “Okay: The Road and the Good Guys’ Adulthood Code.” The Cormac McCarthy Journal, vol. 19, no. 1, 2020, forthcoming.sv
dc.relation.haspartE). Hermansson, Joakim. “Adaptations and Post-apocalyptic Atonement.” Manuscript submitted for publication, 2020.sv
dc.subjectAdaptationsv
dc.subjectScreenplayssv
dc.subjectContemporary fictionsv
dc.subjectThematic representationsv
dc.subjectRhetorical structuressv
dc.subjectMigrationsv
dc.subjectReceptionsv
dc.titleAdapting Adulthood:Migrating Characters and Themes from Novels, Screenplays, and Filmssv
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailjhr@du.sesv
dc.type.degreeDoctor of Philosophysv
dc.gup.originGöteborgs universitet. Humanistiska fakultetenswe
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Humanitieseng
dc.gup.departmentDepartment of Languages and Literatures ; Institutionen för språk och litteraturersv
dc.gup.defenceplaceFredagen den 26 februari kl 13.00, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg och via Zoomsv
dc.gup.defencedate2021-02-26
dc.gup.dissdb-fakultetHF


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record