Show simple item record

dc.contributor.authorAnrep-Nordin, Elin
dc.contributor.authorEmanuelsson, Helena
dc.date.accessioned2020-11-20T11:05:28Z
dc.date.available2020-11-20T11:05:28Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67008
dc.descriptionThe aim of this study was to describe normative and validation data on the Intelligibility in context scale (ICS) in Swedish. In total 319 Swedish speaking children participated; the majority (n=266) constituting a reference group. A clinical group (n=47) consisted of previously collected material (16 video recordings and 47 ICS-questionnaires) from two other studies. Descriptive statistics and significance calculations between the control group and the clinical group was made. The video recordings were transcribed in the validation process, resulting in an intelligibility score which was correlated with the ICS score. Results showed significant differences between the reference group and the clinical group, and correlation between the ICS score and the intelligibility score. The current study has contributed mean scores and percentiles on the ICS for Swedish speaking children between 3:2 and 9:1 years.sv
dc.description.abstractFöreliggande studies syfte var att normera och validera den svenska versionen av skattningsformuläret “Intelligibility in context scale” (ICS), som är ett material för att bedöma hur förståeligt ett barn är i olika sammanhang. Deltagarmaterialet (samtyckesblankett, ICS-formulär, frågeformulär) distribuerades till vårdnadshavare via förskolor och skolor. Totalt deltog 319 svensktalande barn utan hörselnedsättning, varav majoriteten (n=266) utgjorde referensgrupp. Den kliniska gruppen (n=47) bestod av redan insamlat material (16 videoinspelningar och 47 ICS-formulär) från två andra studier. Deskriptiv statistik framtogs och jämförelse genomfördes mellan kontrollgruppen och den kliniska gruppen. I studiens valideringsprocess användes transkriptioner som resulterade i ett förståelighetsmått som korrelationsberäknades med ICS-poäng. Resultaten visade signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och kliniska gruppen. En måttlig korrelation mellan ICS-poäng och förståelighetsprocent. Studien har bidragit med medelvärden, standardavvikelser och percentilvärden på ICS för svensktalande barn mellan 3:2-9:1 år.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2019sv
dc.relation.ispartofseries324sv
dc.subjectFörståelighet, barn, kommunikation, Intelligibility in context scale (ICS), tal- och språkstörningsv
dc.subjectIntelligibility, children, communication, Intelligibility in context scale (ICS), Speech sound disorder (SSD)sv
dc.titleBedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenskasv
dc.title.alternativeAssessment of childrens functional intelligibility - Norming and validation of the swedish version of Intelligibility in context scalesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record