Show simple item record

dc.contributor.authorSchmidt, Janina
dc.date.accessioned2020-11-11T13:40:22Z
dc.date.available2020-11-11T13:40:22Z
dc.date.issued2020-11-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66960
dc.description.abstractUppsatsens syfte är att belysa det sätt som direktiv och idéer tolkas och förstås av de som verkar inom yrkeshögskolan samt att visa på möjliga alternativa uppfattningar. Studiens teoretiska ramverk är tredelat och består av nyinstitutionell teori, Weicks teori om meningsskapande samt Stars och Greismers teori om gränsobjekt. Metoden utgår, precis som det teoretiska ramverket, ifrån en triangulering. Metodinsamlingen har utgjorts av semistrukturerade intervjuer, dokumentanalyser och gruppintervjuer. Resultatet visar att kursplaner i stor utsträckning särkopplas ifrån de praktiska verksamheterna. Dokumenten tolkas och förstås på basis av kringliggande institutioner och tidigare erfarenheter från skolvärlden, såväl som från yrkeslivet. Vidare visar resultatet att det sätt som yrkeshögskoleutbildningarna organiseras medför att det finns få möjligheter till gemensamt meningsskapande i relation till styrdokumenten. Slutligen konstateras att stora delar av kursplanerna, för att få avsedd verkan i de grupper som begagnar sig av dem, måste förstås och tolkas på ett likartat sätt av samtliga intressenter. Det finns ett stort behov av mer och tydligare information från Myndigheten för yrkeshögskolan i relation till kursplanernas syfte och uppbyggnad specifikt relaterat till yrkeshögskolan.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMastersv
dc.relation.ispartofseriesHT20 IPS PDAU62sv
dc.subjectYrkeshögskolansv
dc.subjectMYHsv
dc.subjectkursplanersv
dc.subjectmeningsskapandesv
dc.subjectnyinstitutionell teorisv
dc.subjectgränsobjektsv
dc.titleYrkeshögskolansv
dc.title.alternativeStyrdokument och lärandesv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record