GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Biological and Environmental Sciences / Institutionen för biologi och miljövetenskap (2012-) >
Rapporter / Institutionen för biologi och miljövetenskap >

Syntesrapport: Östersjölaxens hälsa


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66953

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66953_1.pdfFulltext1721KbAdobe PDF
View/Open
Title: Syntesrapport: Östersjölaxens hälsa
Authors: Asker, Noomi
Issue Date: 2019
Extent: 50 s.
Publication type: report
Organization: Havs- och vattenmyndigheten
Insititutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Keywords: Östersjön
Östersjölax (Salmo salar)
M74
dödlighet hos lax
miljöfarliga ämnen
URI: http://hdl.handle.net/2077/66953
Appears in Collections:Rapporter / Institutionen för biologi och miljövetenskap

 

 

© Göteborgs universitet 2011