GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Baljväxter i skolmåltider?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66948

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66948_1.pdf1185KbAdobe PDF
View/Open
Title: Baljväxter i skolmåltider?
Other Titles: - en studie om skolbarns upplevelser av baljväxter ur elevernas och kökspersonalens perspektiv
Authors: Dahlberg, Erika
Getachew, Elizabeth
Persson, Aling
Issue Date: 9-Nov-2020
Degree: Student essay
Keywords: Acceptans
baljväxter
hälsa
hållbarhet
sensorik
Abstract: I Sverige har baljväxter odlats sedan 1600-talet, vars låga miljöpåverkan bidrar till ett mer hållbart jordbruk. I detta examensarbete undersöks vilken acceptans och vilka upplevelser skolbarn på mellan 10 och 13 år har gällande baljväxter. Studien består av tre delar: en menyanalys gjordes på två måltidsorganisationer och en privat aktör inför enkätundersökningen för att klargöra vilka baljväxter som serveras i de två måltidsorganisationerna samt hos den privata aktören. Sedan gjordes en k... more
Description: Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Mia Prim Examinator: Cecilia Magnusson Sporre Antal sidor: 68 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt2020
URI: http://hdl.handle.net/2077/66948
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011