GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Sjukhusrestauranger vid hälsofrämjande sjukhus


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66946

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66946_1.pdf13289KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sjukhusrestauranger vid hälsofrämjande sjukhus
Other Titles: En kvantitativ dokumentstudie
Authors: Ilunga, Felicien
Rabiei, Camellia
Issue Date: 9-Nov-2020
Degree: Student essay
Keywords: Hälsofrämjande
Matval
Sjukhusrestauranger
Abstract: I Sverige finns det många restauranger belägna på olika sjukhus och alla har ett ansvar gentemot hälsofrämjande och miljövänliga måltider. Samtidigt visar en rapport från Socialstyrelsens att 50 procent av alla kvinnor och 67 procent av alla män i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana vilket innebär att ohälsosamma levnadsvanor är väldigt vanliga. Syftet med studien var att undersöka utbudet på sjukhusrestauranger på de hälsofrämjande sjukhusen och hur de jobbar för att främja hälsosam... more
Description: Kandidatuppsats 15 hp Kostekonomi med inriktning mot ledarskap Vt 2020 Handledare: Frode Slinde Examinator: Mia Prim
URI: http://hdl.handle.net/2077/66946
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011