GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses >

BEHANDLINGSPROCESS FÖR ÖKAD KOMMUNIKATION FÖR KLIENTER MED RETTS SYNDROM


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66911

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66911_1.pdfBachelor Thesis1308KbAdobe PDF
View/Open
Title: BEHANDLINGSPROCESS FÖR ÖKAD KOMMUNIKATION FÖR KLIENTER MED RETTS SYNDROM
Authors: Saxlund, Camila
Issue Date: 3-Nov-2020
Degree: Student essay
Keywords: Rett syndrome
communication
verbal behavior
speech
choice behavior
Abstract: Bakgrund Retts syndrom är en ovanlig diagnos. Syndromet beror på en mutation i den genetiska kodningen som får hjärnans utveckling att bromsa. Syndromets svårighetsgrad varierar mellan individer och över tid, men leder till livslånga aktivitetsbegränsningar bland annat genom nedsatt kommunikationsförmåga. Föräldrar till klienter med Retts syndrom menar att deras barn vill, men inte kan kommunicera. Att arbetsterapeuter skapar interventioner för att utveckla kommunikation är kanske inte självklar... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/66911
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011