Show simple item record

dc.contributor.authorSwenson Bäckelin, Eleonora
dc.date.accessioned2020-09-22T13:41:01Z
dc.date.available2020-09-22T13:41:01Z
dc.date.issued2020-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66574
dc.descriptionSvenska frakturregistret (SFR) startades 2011 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). I början registrerades bara överarms- och underbensfrakturer, men idag registreras alla frakturer på drygt 80 % av alla sjukhus i Sverige. Alla frakturer och behandlingar, både operationer och behandlingar utan kirurgi, registreras. För att ett register ska kunna anses tillförlitligt och kunna användas i forskningsstudier krävs valideringsstudier, som utvärderar registrets data. Den här studien har undersökt axelnära överarmsfrakturer, vilka oftast drabbar personer över 50 år med benskörhet. Studien har tittat på hur många operationer av dessa frakturer, utförda på SU, som har registrerats i SFR 2011-2016 genom att jämföra datan från registret med ett datorprogram där alla utförda operationer finns med. Syftet med studien var att studera registreringsfrekvensen av reoperationer och sen kirurgi. Reoperationer innebär att man opererar en fraktur minst två gånger, då det inte har gått som man tänkt sig första gången. Exempel på orsaker till reoperationer är en infektion, att materialet man har opererat in i överarmen har flyttat på sig eller för att patienten har ont. Sen kirurgi kan genomföras om läkningen inte har gått som förväntat eller om patienten har ont och man bedömer att chansen är god till att man kan ge patienten mindre besvär genom en operation. Totalt kontrollerades 3910 olika behandlingar hos 3421 olika patienter. Resultaten visade att läkarna var bättre på att registrera tidig kirurgisk behandling, inom en månad från skadan, än sena operationer och reoperationer. 97% av de tidiga operationerna registrerades i SFR, medan 62% av sena operationer och reoperationer var registrerade. Reoperationer pga patientupplevda besvär eller besvär med inopererat material hade lägst andel registreringar (26 % respektive 42 %). Titthålsoperationer hade lägst registreringsfrekvens på 13 %, medan frakturstabiliserande ingrepp med inopererat material registrerades i högst grad. De läkare som är specialister inom frakturkirurgi utförde flest reoperationer och var också bäst på att registrera dem (71 %). Studien visade glädjande nog att siffrorna för antalet registreringar av reoperationer är högre under 2016 (77 %) jämfört med 2012 (32 %). Kunskapen från studiens resultat kan användas för att motivera läkarna på SU att komma ihåg att registrera reoperationer, så att tillförlitligheten i registret ökar. Under studiens gång har alla 119 missade operationer efterregistrerats i SFR, varför registret under den aktuella tidsperioden nu kan anses komplett. I dagsläget vet man inte vilka behandlingsmetoder som är bäst och det finns inte några studier på ett så stort material reoperationer som inkluderar alla frakturer och behandlingar. Resultatet av den aktuella valideringsstudien är därför viktigt för framtida forskning inom området, vilket i förlängningen kan förbättra vården för patienter med dessa typer av frakturer.sv
dc.description.abstractBackground: The Swedish Fracture Register (SFR) was started in 2011 at Sahlgrenska University Hospital (SUH). Since then, proximal humeral fractures (PHF) have been consecutively registered. Reoperation is considered a complication and is an important objective quality measurement after orthopaedic surgery. The completeness of registrations in the SFR regarding reoperations/late surgery of PHF was unknown. Aim: The aim of the study was to validate the completeness of surgical treatment for PHF with focus on reoperations. Methods: The study design was retrospective. Patients ≥ 16 years treated at SUH were included. Data from the SFR between 2011 and 2016 was extracted. Each personal identity number was searched for in the surgery planning program. If a missed surgical procedure was found, the medical records were reviewed for further information. Missed procedures were retroactively registered in the SFR. A new extract of the SFR was then retrieved and used for completeness calculation of different variables for reoperations. Results: Data from 3,910 PHF registrations were included in this study. The completeness of reoperation registration was 62.0 %. The completeness for registrations of all surgical procedures was 89.0 %. The highest registration rates were achieved by specialists in orthopaedics focusing on fracture care (70.8 %). Arthroscopies were the procedures with the lowest completeness (12.5 %). The completeness for registering reoperations showed higher figures during 2016 (76.9 %) than 2012 (32.4 %). Conclusions: This study presents a high overall completeness of registrations for PHF surgery, but a lower completeness for reoperation registrations. The reoperation completeness was in line with a previous degree project of tibial fractures at SUH from 2018. Retroactive registration of missed surgical procedures has been conducted, which will enable further studies of PHF at SUH.sv
dc.language.isoengsv
dc.subjectproximal humeral fracture, fracture register, completeness, reoperationsv
dc.titleCompleteness of Proximal Humeral Fracture Reoperationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Institute of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record