Show simple item record

dc.contributor.authorLicina, Zilha
dc.date.accessioned2020-09-10T09:45:25Z
dc.date.available2020-09-10T09:45:25Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66408
dc.description.abstractBakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att förskolemiljön ska erbjuda barn en inspirerande miljö där de får förutsättning att utveckla alla sina språk genom att lyssna och delta i högläsnings aktiviteter samt samtala kring det lästa. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa olika faktorer av boksamtal i flerspråkiga förskolesammanhang som har inverkan barns ordförråd. Den frågeställning som ligger till grund för denna litteraturstudie är: Frågeställningar: • Vad anser forskning om barns möjligheter till språkutveckling i samband med boksamtal och högläsning i flerspråkiga förskolor? • Vilka lärandemöjligheter finns för att barn ska utveckla sitt ordförråd? • Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att stödja barns språkutveckling? Metod: Denna studie är baserad på en systematisk litteraturstudie vilket är en sammanställning av tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Sökningen gjordes i ERIC, SwePub databas och manuellt sökning. Resultat: Nio vetenskapliga artiklar involveras i denna studie. Analysen av dessa visar betydelse av i) handledning för pedagoger i att möta flerspråkiga barn i deras språkutvecklingen samt att ii) pedagoger använder flera strategier för att bidra till barns språkutveckling. Studien visar vidare att iii) pedagogens roll är oerhört viktigt när det gäller barns språkutveckling. Utöver dessa resultat visar studien iv) vikten av att pedagoger har kunskaper om hur de ska arbeta med att stödja flerspråkiga barn i sin språkutveckling. för pedagoger i att möta flerspråkiga barn i deras språkutvecklingen. Även är viktigt att uppmärksamma samt visar intresse för barnens olika och finnas som stöd i deras lärande och utveckling. Det framkom även att boksamtal, sagor och berättelser har en viktig roll för barns språkutveckling och barns lust och vilja att uttrycka sig språkligt, vilket i att de lär sig att läsa och skriva. Slutsats: Man kan dra slutsatsen att använda sig av bokläsning i verksamhet för att stimulera barnen i deras språkutveckling, som är en bra arbetsmetod där barnen får tillgång till nya ord och språkliga vändningar som de inte brukar få höra. Bokläsning kan man använda som bete för att inspirera barnen till att våga samtala och ställa frågor. Pedagoger ska vara medupptäckare tillsammans med barn och planera sin undervisning för att inspirera barn och fånga deras nyfikenhet genom att använda sig av mimik gester även i vardagliga aktiviteter. Bokläsning utvecklar barnets fantasi och bidrar till hela deras utveckling. Dessutom är det viktigt att visa intresse, nyfikenhet och att vara positivt inställd till flerspråkighet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectflerspråkighetsv
dc.subjectbokläsningsv
dc.subjectspråkutvecklingsv
dc.subjecthögläsningsv
dc.titleMöjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolorsv
dc.typeTexteng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.type.degreeStudent Essayeng
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record