Show simple item record

dc.contributor.authorFåglund, Viktor
dc.contributor.authorAlin, Nellie
dc.date.accessioned2020-09-09T13:37:20Z
dc.date.available2020-09-09T13:37:20Z
dc.date.issued2020-09-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66401
dc.description.abstractSyfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. Teori: I studien har vi använt oss av en teoretisk typologi där vi beskriver styridealen hierarki, marknad samt nätverk och applicerar styrverktygen bidrag, upphandling och IOP på de olika idealtyperna. Den teoretiska typologin används för att försöka skapa förståelse för det resultat som argumentationsanalysen genererat. Metod: En kvalitativ argumentationsanalys har använts för att utföra studien. Analysen innehåller kategoriseringar av olika argument som förekommer i SOU 2019:56, promemoria Ds 2019:7 samt de 91 stycken remissyttranden som riktats mot dem. Resultat: I analysen urskiljs instanser som anser att skyddat boende är en icke-ekonomisk verksamhet, ekonomisk verksamhet och de som argumenterar för att en klassificering måste göras utifrån rådande omständigheter. Analysen visade att en övervägande del av argumenten som talade för skyddat boende som ekonomisk verksamhet hänvisade till regelverk och praxis. Den övervägande delen för de argument som menade att skyddat boende inte bör ses som en icke-ekonomisk verksamhet utgick däremot från hur klassificeringen hade fungerat i praktiken. Genom en applicering av idealtyperna hierarki, marknad och nätverk kunde möjliga förklaringar redovisas för varför tolkningen av verksamheten skiljer sig åt. Analysen kunde konstatera att de analyserade aktörernas tolkningar av skyddat boende formades utifrån den idealtyp som aktörerna ser som definitiv.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSkyddat boendesv
dc.subjectEkonomisk verksamhetsv
dc.subjectStatsstödsv
dc.subjectLOUsv
dc.subjectIOPsv
dc.titleAtt vara eller icke vara en ekonomisk verksamhetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record