Show simple item record

dc.contributor.authorSilver, Linnea
dc.date.accessioned2020-09-04T11:14:55Z
dc.date.available2020-09-04T11:14:55Z
dc.date.issued2020-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66346
dc.descriptionIntroduction: Sedentary behavior is increasing and prolonged sedentary induces several health risks. Physical activity on the other hand induces several positive health effects. Aim: The aim of the study was to examine different interventions focusing on sedentary behavior and physical activity and the effect it might have. Method: The method being used was a literature review with a systematic literature search. Four databases were being used and 15 articles were selected, examined and analysed. Results: The studies used different methods but all of them included some sort of intervention to affect sedentary behavior and/or physical activity. Through analysing the articles’ interventions and results five different topics were being identified with some subtopics: Replacing sedentary-time with physical activity, Interruption from sedentary-time, Exhortations for physical activity, Work environment: social support and physical environment and Multicomponent interventions. Discussions/Conclusion: The result of the studies varied. Different methods and interventions were being used but several used multicomponent interventions that seemed to have a beneficial effect on sedentary behavior and physical activity. Also step-competitions and the work environment were observed to have an impact on differences in physical activity and sedentary behavior. What the interventions primarily put their focus on and the participants focus and attendance during intervention may affect the effect of the study. The conclusion was that there are several different types of interventions that may affect physical activity and sedentary behavior but important to influence the whole organisation and support and motivate the participants.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Stillasittande beteende ökar och långvarigt stillasittande medför flera hälsorisker. Fysisk aktivitet kan däremot ge flera positiva hälsoeffekter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka olika interventioner med fokus på stillasittande och fysisk aktivitet samt vilken effekt de kan ha. Metod: Metoden som använts är en litteraturbaserad studie med en systematisk litteratursökning. Fyra databaser genomsöktes och 15 artiklar valdes ut, granskades och analyserades. Resultat: Studierna använde sig av olika metoder men alla hade någon form av intervention för att påverka stillasittande och/eller fysisk aktivitet. Genom analys av artiklarnas interventioner och resultat identifierades fem teman med några underteman: Ersätta stillasittande med fysisk aktivitet, Pauser från stillasittande, Uppmaningar till fysisk aktivitet, Arbetsmiljö: socialt stöd och fysisk arbetsmiljö samt Multi-strategiska interventioner. Diskussion/slutsats: Resultatet för studierna varierade. Olika metoder och interventioner användes men flertalet använde sig av multi-strategiska interventioner vilket verkade ha god effekt på stillasittande och fysisk aktivitet. Även stegtävlingar och arbetsmiljön uppmärksammades ha påverkan på skillnader i fysisk aktivitet och stillasittande. Vad interventionen primärt fokuserade på samt deltagarnas fokus och närvaro i interventionen kan påverka studiens effekt. Slutsatsen blev att det finns flera olika typer av interventioner som kan påverka fysisk aktivitet och stillasittande men viktigt att influera hela organisationer, samt stötta och motivera deltagarna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectFolkhälsa, Stillasittande beteende, Fysisk aktivitet, Arbetsmiljö, Hälsopromotionsv
dc.subjectPublic health, Sedentary behavior, Physical activity, Work environment, Health promotionsv
dc.titleFysisk aktivitet och stillasittande på arbetsplatser - En litteraturstudie om interventioner på arbetsplatser med intentionen att minska stillasittande och öka fysisk aktivitetsv
dc.title.alternativePhysical activity and sedentary behavior at workplacessv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record