GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

ENHETSCHEFER INOM ÄLDREOMSORGEN I GÖTEBORGS STAD - En kvantitativ studie om deras möjligheter att bedriva arbetsmiljöarbete


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66213

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66213_1.pdf942KbAdobe PDF
View/Open
Title: ENHETSCHEFER INOM ÄLDREOMSORGEN I GÖTEBORGS STAD - En kvantitativ studie om deras möjligheter att bedriva arbetsmiljöarbete
Authors: Malm, Kristina
Issue Date: 26-Aug-2020
Degree: Student essay
Keywords: arbetsmiljö
äldreomsorg
enhetschefer
tidsanvändning
Abstract: Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning och upplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjligheter till att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete. Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellan krav och resurser i enhetschefers arbete. Tidigare forskning om chefers arbete, tids- och logikkonflikter, chefers förutsättningar och arbetsmiljö har också använts. Metod: Studien utgå... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/66213
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011