GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

EFFEKTER AV ETT FÖRÄNDRAT FACKLIGT LANDSKAP - En kvalitativ studie om hur förändrade fackliga förutsättningar påverkat ombudsmän


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66209

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66209_1.pdf317KbAdobe PDF
View/Open
Title: EFFEKTER AV ETT FÖRÄNDRAT FACKLIGT LANDSKAP - En kvalitativ studie om hur förändrade fackliga förutsättningar påverkat ombudsmän
Authors: Andersson, Patrik
Issue Date: 26-Aug-2020
Degree: Student essay
Keywords: fackförbund
gränslöst arbete
inre motivation
medlemmar
moralisk stress
ombudsman
rollteori
Abstract: Syfte: Denna studie syftar till att genom intervjuer med anställda ombudsmän inom två av LOs medlemsförbund, GS facket och Livsmedelsarbetareförbundet, söka kunskap om det förändrade fackliga landskapet har påverkat fackförbundens ombudsmän i deras arbete och arbetsuppgifter. Teori: Tidigare fackföreningsforskning kring ombudsmän, minskat medlemskap och partrelationens utveckling. Rollteori, moralisk stress, inre motivation samt gränslöst arbete. Metod: Studien bygger på en kvalitativ me... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/66209
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011