GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Ät rätt – Lev väl!


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/66140

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_66140_1.pdf3753KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ät rätt – Lev väl!
Other Titles: Kost och hälsa i populära bloggar
Authors: Hellström, Jimmie
Issue Date: 17-Aug-2020
Degree: Student essay
Keywords: Ehälsolitteracitet
Fysisk aktivitet
Hälsobudskap
Hälsopromotion
Abstract: I dagens samhälle ses en ökad digitalisering i den västerländska världen. Barn och ungdomar som växer upp i dag använder internet i allt större utsträckning. Människan är ständigt uppkopplad och kan med en knapptryckning nå hela världen, samtidigt som det finns en växande fysisk och psykisk ohälsa i Sverige. Med rätt hjälp kan hälsan öka och sådan info kan nås med hjälp av sociala medier såsom bloggar. Flertalet människor använder idag bloggar som ett medium för att nå ut med råd om kost oc... more
Description: Kandidatuppsats 15 hp Program: Hälsopromotion med inriktning kost vid Göteborgs universitet Nivå: Grundnivå Handledare: Marianne Pipping Ekström Examinator: Cecilia Magnusson Sporre Antal sidor: 42 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Ehälsolitteracitet, Fysisk aktivitet, Hälsobudskap, Hälsopromotion, Kommunikation, Kommunikationsprocessen, Sociala medier,
URI: http://hdl.handle.net/2077/66140
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011