Show simple item record

dc.contributor.authorAli, Ikhwan
dc.contributor.authorAwad, Patrik
dc.date.accessioned2020-08-10T09:27:43Z
dc.date.available2020-08-10T09:27:43Z
dc.date.issued2020-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66062
dc.descriptionDenna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. Studien jämför olika variabler över perioden beroende på marknadsförhållanden. Resultat på lång sikt mäts genom att ta den riskjusterade avkastningen över tre år. Resultaten från studien visar på att det finns skillnader i vissa av de företagsspecifika egenskaperna beroende på marknadsförhållanden och även en liten skillnad i industrikluster. Börsnoteringar i heta marknad tenderar att ha en högre andel institutionella ägare och övertilldelning från tredje part. En av de branscher som analyseras skiljer sig åt på lång sikt. Studien avvisar emellertid skillnader i riskjusterad långsiktig utveckling beroende på marknadsförhållandena. Genom att utföra en regression på företagsspecifika egenskaper och marknadsförhållanden utifrån avkastning finner vi ingen signifikant skillnad mellan förhållanden eller någon signifikant effekt av företagsspecifika egenskaper.sv
dc.description.abstractThis thesis aims to test if the IPO market differs in hot and cold market conditions in terms of industry clustering, firm characteristics, and long-run performance. The study is conducted on the Swedish IPO market ranging from 1992 to 2020 and 2017 in analyzing the long-run performance. The study compares different variables across the period depending on the market condition. The long-run performance is measured by taking the risk-adjusted returns over three years. The results from the study support that there are differences in some of the firm characteristics in different market conditions and a slight difference in industry clustering. Hot market firms tend to have a higher percentage of institutional owners and overallotment by underwriters. One of the industries that are analyzed differs in long-run performance. However, the study rejects any difference in risk-adjusted long-run performance depending on the market conditions. Regressing firm characteristics and market conditions on returns performance we find no significant difference between conditions or effects of firm characteristics.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.ispartofseries202008:101sv
dc.relation.ispartofseriesUppsatssv
dc.subjectInitial public offeringsv
dc.subjectIPOsv
dc.subjecthot and cold marketssv
dc.subjectefficient marketsv
dc.subjectlong-run performancesv
dc.subjectSwedish stock marketsv
dc.titleInitial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO marketsv
dc.title.alternativeBörsnoteringar i "heta" och " kalla" marknader - En studie av svenska börsnoteringarsv
dc.typetext
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Economics
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administration
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record