Show simple item record

dc.contributor.authorJosefsson, Clara
dc.contributor.authorFrick, Hanna
dc.date.accessioned2020-08-05T12:19:28Z
dc.date.available2020-08-05T12:19:28Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66002
dc.description.abstractBakgrund: Intermediärvårdsavdelningar har införts som en nivå i vårdkedjan med syftet att göra övergången från intensivvård till vårdavdelning säkrare för patienterna. Genom korrekt informationsutbyte vid överrapportering ökar patientsäkerheten samtidigt som risken för oönskade vårdskador minskar. Syfte: Syftet med det här arbetet var att identifiera de faktorer som påverkar kvaliteten på överrapportering från barnintermediärvård till vårdavdelning. Metod: Studien var en kvalitativ undersökning med induktiv ansats. En deskriptiv enkätstudie genomfördes med totalt åtta stycken sjuksköterskor som deltagare. Enkäterna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: Vid analys av enkäterna togs tre kategorier fram: överflyttningsprocessen, kommunikation samt miljön vid överrapportering. Något som efterfrågades av sjuksköterskorna var en tydligare struktur vid genomförande av överrapportering. Det framkom att en standardiserad mall som grund för rapporteringen hade gynnat patientsäkerheten. Att ha ett rum avsatt för överrapportering ansågs nödvändigt då det i dagsläget läggs mycket tid och kraft på att hitta ett ostört utrymme där överrapportering kan genomföras. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde vara flexibla och anpassningsbara för att möjliggöra en säker och effektiv överrapportering. Slutsats: Införande av SBAR som rapporteringsmall ger goda förutsättningar för en strukturerad överflyttningsprocess. Välfungerande kommunikation, lämplig miljö och förberedelser inför överflyttning är faktorer som bidrar till att överflyttningen blir ett patientsäkert moment.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSjuksköterska, Kommunikation, Patientsäkerhet, Överrapportering, SBAR, Miljö.sv
dc.titleSjuksköterskors upplevelse av överrapporteringsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record