Show simple item record

dc.contributor.authorHolker, Helena
dc.contributor.authorLundberg Barthel, Sarah
dc.date.accessioned2020-08-05T12:09:03Z
dc.date.available2020-08-05T12:09:03Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65997
dc.description.abstractBakgrund: Diabetes mellitus är en globalt utbredd folksjukdom som ökar världen över. Mörkertalet anses vara stort och en stor del av befolkningen har odiagnostiserad typ 2 diabetes under många år innan upptäckt. Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till typ 2 diabetes och därmed de komplikationer som är kopplade därtill. Dessa komplikationer kan uppkomma redan under prediabetesfasen. Levnadsvaneförändringar i form av förbättringar avseende kost och motion kan fördröja eller förhindra insjuknandet i diabetes typ 2. Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i att stödja patienten vid dessa levnadsförändringar. Av den modell som framarbetats för diabetessjuksköterskans arbete med prediabetes, framgår att stödet som ges bör vara personcentrerat. Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av stöd i samband med levnadsvaneförändringar vid prediabetes. Metod: Systematisk litteraturöversikt Resultat: Resultatet baseras på 14 artiklar och resulterade i tre huvudteman med underteman: • Individens förutsättningar för att kunna ta emot stöd vid levnadsvaneförändringar. • Stödet från hälso- och sjukvården vid levnadsvaneförändringar. • Stödet från övrig omgivning vid levnadsvaneförändringar. Slutsats: Det är av avgörande betydelse att individen får en tydlig prediabetesdiagnos och strukturerad information kring vad sjukdomen innebär. Stödet från hälso- och sjukvården vid levnadsvaneförändringar bör personcentreras och hänsyn tas till faktorer som av patienterna nämnts dvs. familj, vänner, arbetsförhållanden och socioekonomi. Samtliga faktorer kan utgöra både stöd och hinder för individen vid genomförandet av levnadsvaneförändringar och kännedom om detta är av avgörande betydelse.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPrediabetessv
dc.subjectpatientersv
dc.subjecterfarenhetsv
dc.subjectbeskrivningsv
dc.subjectstödsv
dc.subjectlevnadsvaneförändringarsv
dc.subjectsystematisk litteraturöversiktsv
dc.titleVägen framåt med prediabetessv
dc.title.alternativeThe way forward with prediabetessv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record