Show simple item record

dc.contributor.authorBroström, Helena
dc.contributor.authorLind, Catrine
dc.date.accessioned2020-08-05T11:27:34Z
dc.date.available2020-08-05T11:27:34Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65986
dc.description.abstractBakgrund: Oro och rädsla är vanligt förekommande hos barn som ska opereras. Med tillräcklig information förståelig för barnet kommer kunskap om operationsprocessen öka. Genom kunskap stärks barnets känsla av kontroll och delaktighet vilket lindrar obehagliga känslor. Problem uppstår när barn vårdas utanför barnsjukhusen där det kan finnas brist på kompetens, erfarenhet och barnanpassat informationsmaterial. När Barnkonventionen blir lag i januari 2020 kommer barnens delaktighet och rätt till förståelig information vara en skyldighet enligt lag att upprätthålla vilket gör att adekvata metoder för preoperativ förberedelse måste finnas tillgängliga. Barns ökande intresse av digitala medel kryper ner i åldrarna vilket skapar utrymme och nya möjligheter för implementering av digitala verktyg i vården vilka potentiellt kan användas i den operativa vården för att säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Syfte: Att utvärdera effekten av digitala verktyg i förberedelse av barn inför elektiv operation i narkos. Metod: En litteraturöversikt gjordes med tio originalartiklar av kvantitativ och mixad metod. Resultat: Digitala verktyg kan för både barn och föräldrar vara effektiva för att öka kunskap och minska oro inför operation. Slutsats: Tveksamhet finns kring om de positiva effekterna är ett resultat av det digitala formatet eller om informationen i sig som gavs via det digitala verktyget var mer förståeligt jämfört med kontrollgrupper som fick standardiserat informationsmaterial. Verktygen skapar ett intresse hos barn vilket kan bidra till bättre inlärning och högre kunskap vilket lindrar oro hos barn. Digitala verktyg har stor potential för att preoperativ information ska ges i enlighet med barncentreringen vilken värdesätter barnets vilja, delaktighet och känsla av kontroll. Verktygen kan utvecklas för att främja individens önskningar i form av valbarhet kring hur mycket och om vad barnet vill ha information om. De kan dessutom användas överallt och när som helst. Det är däremot inte möjligt med dagens befintliga forskning att avgöra om digitala verktyg är överlägsna etablerade förberedande metoder.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPreoperativ oro hos barn, digitala verktyg, förberedelse inför operation, information, delaktighet, familjecentrering, barncentreringsv
dc.titleEffekten av digitala verktyg i förberedelsen av barn inför elektiv operation i narkos – En litteraturöversiktsv
dc.title.alternativeThe effect of digital tools in the preparation of children before elective operation in anesthesia – A literature reviewsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record