Show simple item record

dc.contributor.authorKajdic, Alma
dc.contributor.authorSlibar, Jaquline
dc.date.accessioned2020-08-05T09:24:13Z
dc.date.available2020-08-05T09:24:13Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65960
dc.description.abstractBakgrund: God kommunikation i bemötandet mellan patient och vårdpersonal minskar risken för vårdskador och missnöje. Kommunikation mellan patient och personalen bidrar till att patienten upplever en trygghet och en delaktighet. Bristande kommunikation ses som en säkerhetsrisk och därmed kan vårdskador uppkomma. Röntgensjuksköterskor ska arbeta och utgå från de lagar och författningar som råder för att erbjuda en god och säker vård, detta genom att individanpassa kommunikationen till patienterna. En optimal kommunikation mellan personal och patient leder till optimala undersökningar. Syfte: Syftet för denna litteraturöversikt var att belysa hur kommunikation i bemötande kan påverka patientens upplevelse av oro vid en radiologisk undersökning. Metod: Metoden för denna studie är en strukturerad litteraturöversikt, där 12 vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Resultatet stärker att god kommunikation i bemötande är en av huvudgrunderna till patientens välmående och därmed minskad oro. Patienter som upplevde bristande kommunikation till röntgensjuksköterskan hade hög oro och panikkänslor. Konklusion: Kommunikation påverkar patienternas oros nivåer vid en radiologisk undersökning. Personalen har därmed ett ansvar för att erbjuda ett gott bemötande samt en god och säker vård.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectKommunikationsv
dc.subjectOrosv
dc.subjectPatientsv
dc.subjectRöntgensjuksköterskasv
dc.subjectRadiologi personalsv
dc.titleEn bättre patientupplevelse inom radiologin genom god kommunikation i bemötandet.sv
dc.title.alternativeA better patient experience in radiology through good communication in the treatment.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record