Show simple item record

dc.contributor.authorNyström, Hillevi
dc.contributor.authorHjalmarsson, Hanna
dc.date.accessioned2006-07-11T08:55:36Z
dc.date.available2006-07-11T08:55:36Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/657
dc.description.abstractAbstract Titel: På jakt efter de kommunikativa verktygen i Reggio Emilia- En kvalitativ närstudie på plats Antal sidor: 40 Författare: Hanna Hjalmarsson & Hillevi Nyström Typ av arbete: Examensarbete (10p) Handledare: Rigmor Lindö Examinator: Britt-Marie Apelgren Program: Lärarprogrammet, Göteborgs universitet Datum: VT 2006 Rapportnummer: VT 06-2611-37 Nyckelord: Kommunikation Samverkan Barnsyn Synliggörande Reggio Emilia Sammanfattning Vi har gjort en kvalitativ närstudie med etnografisk ansats på fyra stycken olika förskolor i provinsen Reggio Emilia i Italien. Vårt syfte är att vi vill öka kunskapen och medvetenheten om vad kommunikation innebär i Reggio Emilia och hur de arbetar för att främja barns lärande. Vi har valt att koncentrera oss på de kommunikativa aspekterna eftersom samspel och språkliga uttrycksformer mellan människor utgör grunden för konstruerandet av kunskap. Vi vill därför titta på barns språkliga och kommunikativa utveckling. Våra frågeställningar är: Vilka är de pedagogiska verktygen för en optimal läromiljö för språkande och lärande? Samt kan man med stöd av Lpfö 98 arbeta Reggio Emilia inspirerat? Vår metod har bestått av metodtriangulering i form av studiebesök då vi observerat verksamheten samt tagit del av seminarier, informella och formella samtal. I resultatredovisningen har vi gjort en fortlöpande analys och kommit fram till att kommunikation och samverkan genomsyrar hela verksamheten. Detta gäller förhållningssätt, miljö, material, dokumentation och projekt (i Sverige kallat tema). Alla dessa delar är mycket genomtänkta och lika viktiga. Frågor återkommer i allting som sker i verksamheten och det gäller att man som pedagog ser betydelsen av miljön, samverkan och synliggörandet för att skapa en god verksamhet.eng
dc.format.extent1292475 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2611-37eng
dc.subjectkommunikationeng
dc.subjectsamverkaneng
dc.subjectbarnsyneng
dc.subjectReggio Emiliaeng
dc.subjectsynliggörandeeng
dc.titlePå jakt efter de kommunikativa verktygen i Reggio Emilia- En kvalitativ närstudie på platseng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record