GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65760

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65760_1.pdfThesis696KbAdobe PDF
View/Open
Title: Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen
Authors: Lundberg, Filippa
Pettersson, Linn
Issue Date: 22-Jul-2020
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. Den kvantitativa datan utgjordes av för- och eftermätningar avseende PPD, ångest och föräldrastress. Den kvalitativa datan utgjordes av fokusgruppsintervjuer för att få kunskap om deltagarnas upplevelser av hur behandlingen påver... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65760
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011