GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Barndomens ekonomiska villkor: Betydelse för kognitivt fungerande i senior ålder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65561

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65561_1.pdfThesis762KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barndomens ekonomiska villkor: Betydelse för kognitivt fungerande i senior ålder
Authors: Gustafsson, Eric
Issue Date: 8-Jul-2020
Degree: Student essay
Abstract: Studiens syfte var att undersöka eventuellt samband mellan ekonomisk standard i barndom och kognitivt fungerande vid fyllda 70 år. Mätdata inhämtade 1971 i samband med studien De gerontologiska och geriatriska befolkningsstudierna i Göteborg (H70) användes. I studien deltog 388 individer som fick fylla i ett psykiatriskt frågeformulär rörande uppväxtvillkor samt utföra fem olika kognitiva tester. Utifrån datan utförde jag envägs variansanalyser samt regressionsanalyser. Ekonomisk standard, skolg... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65561
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011