Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Matilda
dc.date.accessioned2020-07-03T18:41:24Z
dc.date.available2020-07-03T18:41:24Z
dc.date.issued2020-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65499
dc.descriptionWithin pedagogical education for young children both nationally and internationally, work is conducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. The overarching aim of this thesis in this systematic review is to explore what research exists on work with gender equality in preschool and other educational environments for younger children. The pedagogical research field will be screened hoping to find scientific texts relevant to pedagogical work on gender equality issues and whose perspective is visible in those texts. The purpose of this thesis is a desire to discern what is being told and at the same time not be told about the educational work. At the same time, there is a desire of getting closer to the discussion of equal education and quality in younger children's education.sv
dc.description.abstractInom pedagogisk utbildning för yngre barn både nationellt och internationellt bedrivs arbete rörande frågor om jämställhet, rättvisa, könsidentitet och genus. Sett till verksamheter runt om i världen är den svenska förskolan på många sätt unik och dess arbete med jämställdhet är en av anledningarna till det. I den här systematiska forskningsöversikten kommer det pedagogiska forskningsfältet att undersökas i hopp om att finna vetenskapliga texter som berör just pedagogiskt arbete med jämställdhetsfrågor. Fokus i analysen kommer även ligga på vems perspektiv som får synas. Syftet med översikten är en vilja att urskilja vad som berättas och samtidigt inte berättas om det jämställdhetspedagogiska arbetet. Samtidigt finns en förhoppning om att komma närmare diskussionen om likvärdighet och kvalité inom yngre barns pedagogiska utbildning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT2020-2920-PDA522-003sv
dc.subjectpedagogisk verksamhet för yngre barnsv
dc.subjectFörskolasv
dc.subjectjämställdhetsarbetesv
dc.subjectjämställdhetsv
dc.subjectgenussv
dc.subjectpedagogiksv
dc.subjectnormkritisk pedagogiksv
dc.subjectkönsv
dc.subjectidentitetsv
dc.titleVad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversiktsv
dc.typeTexteng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.type.degreeStudent Essayeng
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record