GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Bemanningsföretag och den nya arbetsmarknaden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65300

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65300_1.pdf273KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bemanningsföretag och den nya arbetsmarknaden
Authors: Derehag, Karl
Issue Date: 30-Jun-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: Logistik
19/20:15
Abstract: Andelen bemanningsanställda har under 2000-talet ökat kraftigt, ett nytt sätt att vara anställd har uppkommit. Detta tog sin början när arbetsmarknaden avreglerades 1993. Bemanningsföretag har i media fått utstå mycket kritik och olika åsikter råder om deras förekomst på den svenska arbetsmarknaden. Den här studien redogör för varför företag använder sig utav bemanningsföretag samt bemanningspersonalens och fackförbundens inställning till bemanningsföretag. Intervjuer har genomförts med ol... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65300
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011