GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses >

EFFEKTER PÅ FALLPREVENTIVA ÅTGÄRDER HOS DEN ÄLDRE BEFOLKNINGEN En systematisk litteraturstudie


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65296

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65296_1.pdfBachelor Thesis571KbAdobe PDF
View/Open
Title: EFFEKTER PÅ FALLPREVENTIVA ÅTGÄRDER HOS DEN ÄLDRE BEFOLKNINGEN En systematisk litteraturstudie
Authors: Pettersson, Christofer
Issue Date: 30-Jun-2020
Degree: Student essay
Keywords: Systematic review
Occupational therapy
Accidental falls
Abstract: Bakgrund Till den äldre befolkningen räknas individer över 65 år. Fallrädsla är ofta större än antalet fall och orsakas av flera olika faktorer där ångest är en vanlig orsak. Fallrädsla har flera negativa konsekvenser, bland annat ett mindre socialt umgänge. Fallolyckor klassas idag som den femte vanligaste dödsorsaken i världen efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och lungsjukdomar. Arbetsterapeuter arbetar fallpreventivt bland annat genom bostadsanpassningar, förskriva hjälpmedel och... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65296
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011