GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Earth Sciences / Institutionen för geovetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Återvätning av dikad torvmark


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65238

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65238_1.pdf3045KbAdobe PDF
View/Open
Title: Återvätning av dikad torvmark
Authors: Larsson, Olivia
Carlstedt, Linn
Issue Date: 29-Jun-2020
Series/Report no.: B
1085
Abstract: Klimatet förändras med ökad global temperatur och extrema värderevent till följd av mänskliga utsläpp av växthusgaser. Förändring i markanvändningssektorn står för 24% av de totala årliga utsläppen globalt och av de uppgår dikade torvmarker till 10%. I Sverige står dikade torvmarker för omkring en femtedel av de totala växthusgasutsläppen, vilket motsvarar nästan lika mycket utsläpp som från personbilar. Riktlinjer har utformats av IPCC för rapportering av våtmarker där torvmarker ingår. N... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/65238
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011