Show simple item record

dc.contributor.authorAlmeström, Annelie
dc.contributor.authorHenriksson, Magnus
dc.date.accessioned2006-07-10T14:32:19Z
dc.date.available2006-07-10T14:32:19Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/651
dc.description.abstractAbstract Plats Institutionen för Hushållsvetenskap Författare Annelie Almeström och Magnus Henriksson Arbetets titel Slöjdens betydelse i skolan. En undersökning av slöjdlärare och elever i skolår 9 om syftet med att ha slöjd. Arbetets art C-uppsats i det allmänna utbildningsområdet för lärarprogrammet. Handledare Kristina Kullin- Helleteg Examinator Marléne Johansson Tidpunkt Höstterminen 2005 Sidantal 34 Bakgrund Under utbildningens gång har vi genom vår VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) kommit i kontakt med slöjdundervisning, där inte eleverna getts förutsättningar att till fullo kunna uppnå målen i slöjd. Detta har gällt både undervisningens utformning och slöjdsalens resurser och material. Detta har vi sett som en allvarlig brist i slöjdundervisningen på de skolor vi har varit på och det var det här som ledde oss till att vilja göra en undersökning om slöjdens betydelse i skolan. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan det slöjdlärarna menar att eleverna skall lära sig (kopplat till kursplanen), kontra det som eleverna uppfattar att de lär sig. Vi vill ta reda på om lärarna lägger upp sin undervisning efter kursplanen och om eleverna vet och förstår syftet med slöjden. Material och Metod Uppsatsen är en empirisk undersökning och har intervju- och enkätmaterial som bygger på tidigare forskning inom ämnet. Metoden är kvantitativa enkäter i 9 klasser i skolår 9 och kvalitativa intervjuer, som gjorts med slöjdlärare på respektive skolor. Slutsatser Både lärare och elever tycker att slöjd är ett viktigt ämne. Lärarna tycker inte att eleverna är medvetna om mängden av kunskapsinhämtning som slöjden möjliggör. Även enkäterna visar på att eleverna har svårt för att förstå detta. Sökord Slöjdprocessen, strävansmål, kreativitet, Nationella utvärderingen, timplaneng
dc.format.extent224661 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesht05 2820-03eng
dc.subjectNationella utvärderingeneng
dc.subjecttimplaneng
dc.subjectSlöjdprocesseneng
dc.subjectsträvansmåleng
dc.subjectkreativiteteng
dc.titleSlöjdens betydelse i skolan. En undersökning av slöjdlärare och elever i skolår 9 om syftet med att ha slöjd.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record