Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Lisa
dc.contributor.authorIhre, Hedvig
dc.date.accessioned2020-06-26T09:40:11Z
dc.date.available2020-06-26T09:40:11Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65155
dc.description.abstractBakgrund: Vaccin är en av de mest framstående och effektiva metoderna för folkhälsan i Sverige och globalt. På senare tid har det blivit allt vanligare att föräldrar tvekar eller nekar till att vaccinera sina barn. Vid en lägre vaccinationstäckning ökar sannolikheten att de smittsamma sjukdomarna som vaccin skyddar mot sprids som följd av bristande flockimmunitet. Sjuksköterskan har en viktig roll inom det hälsofrämjande arbetet, ett arbete som innefattar vaccinering av barn. Syfte: Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att möta föräldrar som tvekar eller nekar till att vaccinera sina barn. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats där nio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Fyra övergripande teman identifierades; Information och kunskap, vårdrelationens betydelse, kommunikation och den professionella identiteten. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplever det frustrerande och på olika sätt utmanande att möta föräldrar som är osäkra eller avstår att vaccinera sina barn. Slutsats: Att möta föräldrar som motsätter sig eller är osäkra inför att vaccinera sina barn är utmanande och kan leda till att sjuksköterskor upplever att de misslyckas i sin plikt att värna för barnets hälsa och för folkhälsan. Sjuksköterskor behöver stöd i det hälsofrämjande arbetet genom exempelvis handledning och samtal, uppdaterad information om vaccin samt utbildning inom kommunikation. Genom att stödja sjuksköterskor kan en ökad tillit uppnås från föräldrar och allmänheten till vården och det kan i sin tur leda till en minskad osäkerhet kring vaccin.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSjuksköterska, Vaccination, Osäkerhet, Vägran, Föräldrarsv
dc.titleSjuksköterskor, föräldrar och vaccinationsskepsis Sjuksköterskors upplevelse av att möta föräldrar med vaccinationskepsissv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record