GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Ska vi checka in? Följsamheten till checklistan för säker kirurgi.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/65096

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_65096_1.pdf726KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ska vi checka in? Följsamheten till checklistan för säker kirurgi.
Other Titles: Check in? Compliance to the surgical safety checklist.
Authors: Gall, Max
Jälmbratt, Peter
Issue Date: 25-Jun-2020
Degree: Student essay
Keywords: Checklista
Strukturerad Kommunikation
Kommunikation
Följsamhet
Teamarbete
Operationssal
Abstract: Bakgrund: Brister i kommunikation har visat sig vara en anledning till att misstag inom vården förekommer. Arbetet inne på operationssal kräver samarbete och består av flera olika yrkesprofessioner. För att säker vård ska bedrivas finns strukturerade kommunikationsverktyg till som hjälpmedel, till exempel den kirurgiska checklistan. Författarna har ute i kliniken upplevt att detta verktyg inte följs fullt ut och därför är det av intresse att undersöka följsamheten till checklistan. Syfte: Att u... more
Description: Background: Lack of communication is a contributing factor to mistakes in nursing. Working in the operating room requires teamwork and consist of many different professions. To provide safe care there are different tools for communication, for instance, the safe surgical checklist. The authors have in their previous work experienced that this tool is not being implemented as intended and therefore it is important to examine how operating room personnel complies to it. Aim: The aim of this study is to examine how operating room personnel complies to the surgical safety checklist in an intraoperative setting. Method: A systematic literature review with a descriptive setting. Twelve articles were included in the study, both qualitative and quantitative. An analysis was applied to discover differences and similarities which created different themes. Results: Four themes were acknowledged in the study result. These were: compliance in general to the surgical safety checklist, compliance toward time out and sign out, compliance to specific subqueries of the checklist and team members presence in relation to compliance with the checklist. Findings show that use of the checklist is often initialized but not as often completed to full extent. Five articles described compliance regarding the sign out as lower than to the time out. Furthermore, nine studies presented statistics over compliance towards specific content of the checklist. Patient-ID was regarded among the highest, compared to estimated blood loss, which showed relatively low compliance rates. Five articles also highlighted how team members presence affected the compliance rate of the checklist, showing a lower rate when the team was incomplete. Conclusion: Compliance to the surgical safety checklist varies. Its use is initialized but not to full extent, and the different subqueries within the checklist are used inconsistently. The different personnel in the operating room also have an impact on the use of the surgical safety checklist.
URI: http://hdl.handle.net/2077/65096
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011