GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64917

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64917_1.pdfMagisteruppsats6718KbAdobe PDF
View/Open
Title: Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram
Authors: Skajko, Damir
Issue Date: 23-Jun-2020
Degree: Student essay
Keywords: sociala medier
strategisk kommunikation
identitetsskapande
Abstract: Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hur polisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation. Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori om organisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. Metod: Magisteruppsatsen är baserad utifrån en mu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64917
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011