Show simple item record

dc.contributor.authorAboubaker, Zahra
dc.contributor.authorMarawgeh, Katrin
dc.date.accessioned2020-06-22T09:43:56Z
dc.date.available2020-06-22T09:43:56Z
dc.date.issued2020-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64888
dc.description.abstractBakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. Depression är ett tillstånd som kan innebära nedstämdhet, brist på energi och sömnstörning. Därav är det väsentligt att belysa arbetsterapeuters resonemang om behandlingsmetoden bildterapi med personer som har depression, detta för att uppmärksamma behandlingsmetoden. Syfte Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters resonemang om bildterapi med personer med depression. Metod Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Fem arbetsterapeuter som arbetar med bildterapi inom psykiatrisk verksamhet har intervjuats. Intervjufrågorna var baserade på semistrukturerade frågor och har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat I resultatet framkom fyra kategorier som svarar till syftet att belysa arbetsterapeuters resonemang om bildterapi med personer med depression. Kategorierna är följande; Praktisk tillämpning, Bildterapins värde, Medvetet förhållningssätt och Kunskap genom teoretiskt och praktiskt lärande följt av underkategorier. Slutsats Resultatet visar att arbetsterapeuternas resonemang om bildterapi är positivt eftersom bild ger en fördelaktig inverkan på personens vardag. Tidigare forskning stärker arbetsterapeuternas resonemang om bildterapi som behandlingsmetod. I resultatet framkom att arbetsterapeuterna under behandlingens gång kan följa personens utvecklingsprocess, eftersom det blir en skillnad från den första och sista bilden. Arbetsterapeuterna beskrev att de vägleder personer med depression genom bild för att stärka deras självkänsla, att hitta deras egen kraft och motivation. Därför bör bildterapi som behandlingsmetod uppmärksammas, främst inom psykiatrisk verksamhet, men även inom vården i allmänhet där personer oavsett diagnos kan gynnas av bildskapande.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectArt therapysv
dc.subjectDepressionsv
dc.subjectOccupational therapysv
dc.titleArbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudiesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record