GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för språk och litteraturer >

Vom Lesen lesen. Zur Konzeption und Darstellung des Lesers im postmodernen Roman


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64741

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64741_1.pdfAbstract171KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vom Lesen lesen. Zur Konzeption und Darstellung des Lesers im postmodernen Roman
Authors: Barretta, Iginia
E-mail: iginia.barretta@sprak.gu.se
Issue Date: 7-Sep-2020
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Humanities
Institution: Department of Languages and Literatures ; Institutionen för språk och litteraturer
Date of Defence: 2020-10-09
Disputation: Fredagen den 9 oktober 2020, kl. 13.15, Lilla hörsalen C350, Humanisten, Renströmsgatan 6
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: implicit läsare, intertextualitet, läsare, läsande, metafiktion, narrativt spel, postmodernism, receptionsestetik, tysk postmodern litteratur
Abstract: I postmoderna romaner tillskrivs läsaren en avgörande roll. Läsaren träder ofta fram som fiktionaliserad figur respektive protagonist i texternas handlingar, där olika typer av läsning och dessas olika funktioner visas upp och reflekteras. Läsarens och läsandets förekomst i dessa romaner är dock inte enbart ett diegetiskt fenomen. Den vittnar även om en viss konception av förhållandet mellan läsaren/läsandet och det estetiska verket som i sin tur återspeglar de receptionsestetiska teorier som ut... more
ISBN: 978-91-8009-011-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/64741
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011