Show simple item record

dc.contributor.authorMattar, George
dc.date.accessioned2020-06-15T08:06:02Z
dc.date.available2020-06-15T08:06:02Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64720
dc.description.abstractSyfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna arbetar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö inom offentlig förvaltning. Teori: Studiens resultat analyseras med hjälp av medarbetarskapshjulet, ledningens roll för medarbetarskapet och känslan av sammanhang KASAM. Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultat: Resultatet visar att ledarskap kan ha en stor betydelse för medarbetarskap vad gällande chefers arbetssätt. Resultatet visar två typer av chefer där första typen är chefer som kan tillhöra den organisatoriskt- och grupporienterat medarbetarskap, dessa chefer har en deltagande stil som handlar om hög relationsorientering och lägre uppgiftsorientering för sina medarbetare. Den andra typ av chefer är de som kan tillhöra den individorienterat medarbetarskap, dessa chefer har en delegerings stil med låg relations- och uppgiftsorientering där medarbetarna anses vara mogna för att genomföra arbetsuppgifterna med mindre styrning från chefen. Det kan behövas ett bättre belöningssystem inom offentliga organisationer i form av ett större mått av återkoppling som kan motivera medarbetarna till ett större ansvarstagande och initiativförmåga för att skapa meningsfullhet för medarbetare.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectLedarskapsv
dc.subjectMedarbetarskapsv
dc.subjectOffentlig förvaltningsv
dc.titleHållbart ledarskap och medarbetarskap - En kvalitativ studie om åtta mellanchefers stödjande arbete att hålla en god psykosocial arbetsmiljösv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record