Show simple item record

dc.contributor.authorEricson, Emma
dc.date.accessioned2020-06-09T07:52:32Z
dc.date.available2020-06-09T07:52:32Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64664
dc.description.abstractI denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendes memoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena Anér Melins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämföra källtext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser som uppstår och vilken funktion de har. Mot bakgrund av gällande översättningsnormer och textens kommunikativa egenskaper har de semantiska avvikelserna analyserats och exemplifierats i ett försök att avgöra vilken effekt de har på översättningens tänkta funktion, som både är att överföra den information som krävs för att verkets recept ska kunna realiseras i måltextkulturen och att ge svensk röst åt Allendes expressiva och unika uttryck. Undersökningen visar att det finns fyra olika typer av semantiska avvikelser i översättningen. Dessa avvikelsetyper är tillägg, utelämningar, betydelseskillnader och lexikala fel. De flesta avvikelser är pragmatiskt motiverade då de ämnar anpassa recepten till måltextens nya kulturella kontext samt till de regler som styr hur ett recept förväntas vara konstruerat i den svenskspråkiga språkmiljön. Det finns dock avvikelser som inte är pragmatiskt motiverade och som i värsta fall leder till att måltexten misslyckas med att kommunicera de semantiska och expressiva aspekter som krävs för att översättningens funktion ska uppfyllas.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSPL masteruppsatser, ÖP, spanskasv
dc.relation.ispartofseriesSPL 2020-006sv
dc.subjectÖversättarprogrammetsv
dc.subjectspanskasv
dc.subjectÖversättningsv
dc.subjectReceptsv
dc.subjectTexttypsv
dc.subjectIsabel Allendesv
dc.subjectSkopossv
dc.subjectSemantiksv
dc.subjectKommunikativ funktionsv
dc.titleSEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Languages and Literatureseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturerswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record