GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) >
Magisteruppsatser/Institutionen för språk och litteraturer >

SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64664

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64664_1.pdfStudent essay745KbAdobe PDF
View/Open
Title: SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.
Authors: Ericson, Emma
Issue Date: 9-Jun-2020
Degree: Student essay
Series/Report no.: SPL masteruppsatser, ÖP, spanska
SPL 2020-006
Keywords: Översättarprogrammet
spanska
Översättning
Recept
Texttyp
Isabel Allende
Skopos
Semantik
Kommunikativ funktion
Abstract: I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendes memoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena Anér Melins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämföra källtext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser so... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64664
Appears in Collections:Magisteruppsatser/Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011