Show simple item record

dc.contributor.authorDolk, Emelie
dc.contributor.authorBertilsson, Frida
dc.date.accessioned2020-06-02T07:50:01Z
dc.date.available2020-06-02T07:50:01Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64583
dc.description.abstractDenna kandidatuppsats ämnar undersöka unga vuxnas attityder till olika berusningsmedel, samt att undersöka om attityderna skiljer sig åt beroende på könsidentitet. Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel ser ut, samt att undersöka och reflektera över vad som kan ha format och påverkat dessa attityder. Det kvantitativa materialet har samlats in genom en digital enkätundersökning där urvalsgruppen består av 56 unga vuxna, 30 tjejer och 26 killar. I analysen har två teoretiska begrepp använts, dessa är inlärningsmodellen och könssocialisering. Resultatet från enkätundersökningen visar att de unga vuxna som deltog i studien hade både positiva och neutrala attityder till alkohol, samt att det inte fanns någon tydlig skillnad beroende på könsidentitet. Attityderna till tobak var både neutrala och negativa, här fanns det skillnader i attityd i förhållande till könsidentitet. Gällande narkotika (heroin, kokain, ecstacy och narkotikaklassade läkemedel) var attityderna övervägande negativa och skiljde sig åt beroende på könsidentitet. Slutligen var attityderna till cannabisprodukter märkbart delade då det fanns en stor skillnad i attityd i förhållande till könsidentitet. Vår slutsats blev att det finns skillnader i attityder beroende på vilket berusningsmedel som undersöks och att attityderna även till viss del påverkas av könsidentitet. Vi kom även fram till att dessa attityder kan ha formats och påverkats av samhällets normer gällande både drogbruk och kön.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectattitydersv
dc.subjectberusningsmedelsv
dc.subjectgenussv
dc.subjectunga vuxnasv
dc.title”Alkohol kan man ta i rimliga mängder. Det kan du inte med exempelvis kokain”. En kvantitativ enkätstudie om unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedelsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record