Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Amalia
dc.date.accessioned2020-05-12T15:04:12Z
dc.date.available2020-05-12T15:04:12Z
dc.date.issued2020-05-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64385
dc.description.abstractSyfte: Syftet med följande studie är att undersöka hur den så kallade samtyckeslagstiftningen hittills har implementerats på lokal nivå, och hur väl polisen upplever att den nya lagen och deras egna arbetssätt tjänar lagens syfte. Teori: Studiens teoretiska ramverk baseras på teorin kring implementeringsforskning: utifrån ett bottom-up perspektiv, där närbyråkraternas agerande är i fokus. Metod: Metoden som använts i studien är semistrukturerade intervjuer med anställda vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Analys av svaren har gjorts utifrån tidigare etablerade analysverktyg inom implementeringsforskningens fokus på att värdera polisens förmåga att förstå, kunna och vilja implementera den nya lagstiftningen. Resultat: Empirin i studien visar på en god implementering, både av den nya lagen och metodstödet. Studien dock brister i information från polisledning om reformen till det utförande ledet; och att implementeringen hade varit ännu mer lyckad ifall den också tagit hänsyn till konsekvenser för bevisföring och behov av utbildning i och med den nya lagstiftningen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSamtyckeslagensv
dc.subjectSexualbrottsv
dc.subjectPolisensv
dc.subjectImplementeringsv
dc.subjectNärbyråkratersv
dc.titleSamtycke: från lag till anmälan och tillbakasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record