Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Filip
dc.date.accessioned2020-04-29T11:09:23Z
dc.date.available2020-04-29T11:09:23Z
dc.date.issued2020-04-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64179
dc.descriptionGruppen ”ickebinära” består av personer som på olika sätt definierar sig utanför de två binära könen man och kvinna. Trots att denna grupp ofta utmärker sig på flera sätt inom medicinsk forskning om transpersoner finns det väldigt lite forskning som fokuserar specifikt på gruppen. Syftet med denna studie var att utforska gruppen ickebinära med könsdysfori (det lidande som uppkommer när en persons tilldelade kön och upplevde kön inte stämmer överens). Särskilt fokus har legat på hur de förhandlar om vård med vårdgivaren och hur deras process ser ut från att de börjar uppleva symptom för sin könsdysfori till de får effekt av sin behandling. Studien har genomförts genom intervjuer med åtta deltagare som själva definierar sig som ickebinära och som har både genomgått en könsdysfori-utredning och fått någon form av könsbekräftande behandling (främst kirurgi eller hormonbehandling). Dessa intervjuer har sedan analyserats genom metoden ”grundad teori”, som går ut på att lyfta fram de viktigaste och mest meningsbärande berättelserna från intervjuerna. Eftersom studiens syfte har varit relativt brett då den utforskar en i forskningen underrepresenterad grupp så framkom det mycket ny och intressant information från deltagarnas berättelser. Dessa kan sammanfattas som olika teman: Relationen till vården: Deltagarna hade generellt ett mycket lågt förtroende för vården. De såg vården främst som ett hinder som behövde överkommas för att få tillgång till viktigt vård. De var mycket väl pålästa innan de tog kontakt med vården, både på forskning (eller snarare bristen på forskning), och de hade även tagit del av många andra personers berättelser. De hade därför ett mycket bra kunskapsläge innan de påbörjade sin utredning och många upplevde att vården inte kunde bidra med mer kunskap. De hade ofta bestämt själva vilken diagnos de hade och vilken behandling de behövde redan innan de fick kontakt med den transspecifika vården. Osynliggörande: Det finns inte många berättelser om eller förebilder för ickebinära. De syns ofta inte i samhället. Detta osynliggörande sker även systematiskt t.ex. i folkbokföringsregister och statistik då det bara finns två juridiska kön i Sverige (man/kvinna). Detta skapar problem, både för ickebinära i samhället generellt, men särskilt i kontakten med vården. Att bli osynliggjord på detta sätt kan även skapa ett stort lidande hos individen. Bristen på forskning: Läkare har ett lagstadgat ansvar att ge vård efter ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det finns väldigt lite forskning om ickebinära generellt, och särskilt om behandling för ickebinäras könsdysfori. Samtidigt är det mycket viktigt att personer med könsdysfori får vård då det är en smärtsam och farlig diagnos. Detta skapar en svår situation både för läkare och patient, då de behöver enas om vilken behandling som är lämplig. Resultaten visar att vården måste arbeta hårt för att bygga förtroende bland denna patientgruppen och att mycket mer forskning behövs. Det behövs forskning om gruppen ickebinära, särskilt deras behandlingsmöjligheter. Det vore också värdefullt att utforma studier för att ta till vara på den stora kunskap som finns inom den sociala gruppen och ta in denna kunskap i den medicinska vetenskapen.sv
dc.description.abstractIntroduction: The group “nonbinary” in medical transgender research distinguish itself in multiple ways; including attitude towards healthcare-providers, experienced well-being, risk of other ailments, etc. Despite this distinction the group hasn’t been the focus of more research, and there’s an alarming lack of research focusing on treatments of gender dysphoria among the nonbinary population. Aims: To investigate the participants experiences of genderconfirming healthcare, especially the negotiation of healthcare and the process from onset of symptoms to successful treatment. Methods: A qualitative study was conducted with semi-structured interviews. The eight participants self-identified as nonbinary and had received genderconfirming treatment. The transcripts were analyzed according to grounded theory as described by Charmaz.1 Results/Discussion: Relationship towards healthcare-providers: The participants trust in healthcare-providers were extremely low. They didn’t primarily view the professionals as somebody who could help them; but rather as a gatekeeper, an obstacle to pass on their way to vital treatment. 1 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (Los Angeles: SAGE, 2014). Treatments: The participants studied the research (or rather the lack of relevant research), and all also took part of the huge amount of knowledge within the trans community before contact with the evaluation-teams. They did not expect treatments to allow them to live and be identified as primarily nonbinary; but rather sought to interact with the gray areas between the two binary genders. Identity: The lack of narratives lead to an difficult situation; affecting both their own identityprocess and interactions with society and healthcare-providers. The group is made invisible and being misrepresented in culture, statistics, and research. Implications: Healthcare-providers need to focus on building alliances with the nonbinary community. More research is needed on the group itself; to discover their unique needs and issues, but also on treatments, particularly hormone treatments. Since the community has amassed an impressive library of ”proven experiences” there’s a possibility for community-based studies to incorporate this knowledge into the medical field of research.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTranshealth, nonbinary, negotiation of healthcaresv
dc.titleICKEBINÄRA ERFARENHETER AV KÖNSBEKRÄFTANDE VÅRD ”Det finns en smärta i att inte bli sedd för den man är.”sv
dc.title.alternativeNonbinary experiences of genderconfirming healthcaresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Institute of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record