Show simple item record

dc.contributor.authorRosenlind, Cecilia
dc.date.accessioned2020-04-29T10:44:10Z
dc.date.available2020-04-29T10:44:10Z
dc.date.issued2020-04-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64171
dc.descriptionAntibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar förmåga att stå emot effekten av antibiotika, vilket leder till att antibiotikabehandlingen inte längre fungerar. Konsekvenserna är ökad dödlighet, längre vårdtider och högre vårdkostnader. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett växande hälsoproblem över hela världen. Felaktig och överdriven användning av antibiotika påskyndar utvecklingen av antibiotikaresistens. Tidigare studier från Tanzania har visat att antibiotika ofta används felaktigt vid behandling av luftvägsinfektioner. Det är inte ovanligt att antibiotika köps direkt på apotek utan recept från läkare eller att antibiotika används för behandling av ickebakterieorsakade tillstånd såsom vanliga förkylningar. Syftet med den här studien var att undersöka mödrars erfarenhet av antibiotikaanvändning till barn med luftvägsinfektioner i Moshi, Tanzania. Studien utfördes på sjukhuset Kilimanjaro Christian Medical Centre i Moshi, Tanzania, under mars och april år 2019. Med hjälp av ett frågeformulär intervjuades 182 mödrar som kom för rutinbesök såsom mödravårdskontroll eller vaccination av barnet. Resultaten visade att 65% av mödrarna uppgav att barnet hade fått antibiotika för en luftvägsinfektion inom senaste året, en del fler än tio gånger. Majoriteten (92%) hade fått ett recept på antibiotika från en läkare. De vanligaste symtomen som barnet hade den senaste gången han eller hon fick antibiotika var hosta (87%), feber (70%) och nästäppa/rinnande näsa (70%). I de allra flesta fall (87%) hade barnet fullföljt antibiotikakuren. Ungefär en fjärdedel av mödrarna sa att de hade lager av antibiotika hemma. Resultaten antyder att de flesta mödrar avser att använda antibiotika korrekt genom att bland annat uppsöka läkare för att få recept på antibiotika. Det verkar dock som att användningen av antibiotika för luftvägsinfektioner hos barn är hög och att läkare ibland förskriver antibiotika trots att det inte är nödvändigt, t.ex. mot vanliga förkylningar. Den här forskningen kan användas till att ge en uppfattning om hur antibiotika används i Moshi, Tanzania, och belysa vikten av korrekt antibiotikaanvändning. För att förhindra vidare utveckling av antibiotikaresistens är det centralt att antibiotika används på rätt sätt och bara när det behövs.sv
dc.description.abstractIntroduction: Antibiotic resistance is a serious threat to global health, leading to prolonged illnesses, increased mortality and higher medical expenses. Inappropriate antibiotic use is accelerating antibiotic resistance development. Previous studies have shown that antibiotics are used irrationally in many countries, including Tanzania. Aim: To assess mothers’ experience of antibiotic treatment to children with respiratory tract infections. Methods: A cross-sectional study was conducted during March and April in 2019 at Reproductive and Child Health Clinic at the referral hospital Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi, Tanzania. The study population was 182 mothers of children under five years of age. A questionnaire was used for data collection. Results: More than half of the mothers (65%) said that the child had received antibiotics in the past year. The most common symptoms the child had the last time he or she received antibiotics were cough (87%), fever (70%), and stuffy/runny nose (70%). Approximately half of the children (46%) had rapid/difficult breathing, i.e. signs associated with pneumonia. The great majority (92%) received a prescription from a doctor/nurse, and 87% completed the last antibiotic treatment. Around one fourth of the mothers (27%) had antibiotic stocks at home. Conclusion: The results suggest that most mothers intend to use antibiotics rationally. Nevertheless, there seems to be a high level of antibiotic use and some children might receive antibiotics for non-bacterial conditions, such as common colds. Measures have to be taken to increase knowledge about antibiotic resistance and to ensure rational antibiotic use.sv
dc.language.isoengsv
dc.subjectAntibiotics, antibiotic resistance, antibiotic use, Tanzaniasv
dc.titleMothers’ Experience of Antibiotic Treatment to Children with Respiratory Tract Infections in Moshi, Tanzaniasv
dc.title.alternativeMödrars erfarenheter av antibiotikabehandling till barn med luftvägsinfektioner i Moshi, Tanzaniasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Institute of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record