Show simple item record

dc.contributor.authorKhalili, Sara
dc.date.accessioned2020-04-27T11:26:11Z
dc.date.available2020-04-27T11:26:11Z
dc.date.issued2020-04-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64154
dc.descriptionIdiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH) är en neurologisk sjukdom som karaktäriseras av balans- och gångsrubbningar, kognitiv dysfunktion och vattenkastningsbesvär. INPH behandlas genom att ett dräneringsrör (shunt) opereras in i hjärnan som då normaliserar vätskeresorptionen i hjärnan. Patienter med iNPH uppvisar olika kognitiva symptom såsom passivitet, mental utmattning, förlust av initiativsförmåga, nedsatt energi osv. Dessa liknar symptomen som ses vid depression. Denna likhet i symptombilden mellan iNPH och depression kan leda till svårigheter i att skilja mellan de två olika sjukdomstillstånden. En aktuell depression kan misstolkas som iNPH. Likaså kan symptom orsakade av iNPH med kognitiva symptom felbedömas som depression. Dessutom skulle en iNPH-sjukdom möjligtvis kunna maskera en samtidigt depression. Vi vet i dagsläget att dessa depressiva symtom är överrepresenterade bland patienter med iNPH men inte hur olika depressiva symptom är representerade, varför vidare studier behövs. Med denna studie ämnade vi undersöka förekomsten och karaktären av depressiva symptom vid iNPH. Vi ville även utvärdera effekten av shuntoperation på dessa symtom genom att jämföra patienternas självuppskattade depressiva symptom före och efter shuntoperation. Vi ville även studera ifall ett depressivt beteende är mer relaterat till iNPH-symptomatologi än negativa tankar. Totalt genomgick 92 iNPH-patienter, varav 33 kvinnor och 59 män, en detaljerad klinisk bedömning före och tre månader efter operationen. Bedömningen innebar utvärdering av både neurologiska och depressiva symptom, de senare skattade med ett vedertaget skattningsinstrument (Beck’s depression inventory). Studien visade att depressiva symptom ofta förekommer hos iNPH-patienter, men vanligen i minimala eller milda former. Dessa symptom förbättrades huvudsakligen efter shuntoperationen. Förbättringen i depressiva symptom korrelerade med mer uttalad klinisk förbättring i de neurologiska symptom som vanligtvis ses efter operationen, särskilt när det gäller depressivt beteende. Detta stödjer uppfattningen att vissa depressiva symptom är en del av iNPH-sjukdomen. Resultaten talar för att det kan vara viktigt att ta hänsyn till att depressiva symptom vid utredning och behandling av patienter med iNPH. Dessutom bör uppmärksamhet fästas på att vissa patienter kan ha en samtidig aktuell depression och ha behov av behandling med hänsyn till detta.sv
dc.description.abstractAbstract Degree Project, Programme in Medicine, “Prevalence of depressive symptoms in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus before and after shunt surgery” by Sara Khalili, 2019, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden. Background Idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) is associated with a symptom triad of gait and balance problems, urinary incontinence and cognitive decline. The characteristic cognitive symptoms such as apathy, mental fatigue, etc. may bear a resemblance to depressive symptoms, leading to either an actual depression imitating iNPH cognitive symptoms or iNPH masking an existing depression. Aim Describe depressive symptoms in iNPH, evaluate the effect of shunt surgery on these symptoms and test the hypothesis that depressive behavior is more related to iNPH symptomatology than negative thoughts. Methods Ninety-two iNPH patients (33 females, 59 males, mean age 74 years) underwent a detailed clinical assessment pre- and three months postoperatively by the iNPH scale. Depressive symptoms were assessed by Beck's depression inventory (BDI). Results Pre-operatively, mean BDI score was 11.8 (SD 7.5) with 96 % of patients exhibiting depressive symptoms (85% minimal or mild; 11% moderate; 4% severe). Post-operatively, 84% of patients improved ≥5 iNPH scale points and mean BDI improved to 8.8 (SD 6.6) (p<0.001). Both depressive behavior and negative thoughts improved but the improvement was most pronounced for behavior (95% CI 1.4-3.5 vs 0.3-1.9) (p<0.001). A postoperative improvement on the iNPH scale correlated with improvement in BDI score (Rp=0.29, p=0.02) and depressive behavior (Rp=0.27, p=0.02) and at a trend level with negative thoughts (Rp=0.22, p=0.06). Conclusion Depressive symptoms seem abundant in iNPH patients, although often in minimal or mild forms. Depressive symptoms in general improve after shunt surgery. This improvement correlates with more pronounced clinical improvement, most evident for depressive behavior, supporting the notion that some depressive symptoms are part of the iNPH state.sv
dc.language.isoengsv
dc.subjectiNPH, Depression, BDI, depressive symptomssv
dc.titlePrevalence of depressive symptoms in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus before and after shunt surgerysv
dc.title.alternativeFörekomst av depressiva symptom hos patienter med idiopatisk normalttryckshydrocephalus före och efter shuntoperationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Institute of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record