Show simple item record

dc.contributor.authorOlluri, Alberita
dc.date.accessioned2020-04-24T08:41:44Z
dc.date.available2020-04-24T08:41:44Z
dc.date.issued2020-04-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64139
dc.description.abstractSyfte: Syftet med uppsatsen är att vidga och fördjupa kunskapen om och förståelsen av utvärderingars användning och nytta utifrån ett beställar- och förbättringsperspektiv. Syftet är också att denna kunskap och förståelse kan vara till nytta för organisationer som beställer utvärderingar. Teori: Uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning utgörs av tre kunskapsfält: utvärderingsanvändning, implementering och lärande för hur information och kunskap kan konstrueras och tillämpas. Metod: Sammanställning och analys av texter från relevant forskningslitteratur. Innehållsanalys av texter utifrån analysmodell inspirerad av programteorins logik. Resultat: Resultatet visar att det, i de fall utvärderingar görs i förbättringssyfte, är fördelaktigt om intressenter görs delaktiga i utvärderingsprocessen. Involvering antas medföra relevans, acceptans och ansvar för utvärderingen vilka är aspekter som förklarar varför utvärderingar används.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectUtvärderingsv
dc.subjectAnvändningsv
dc.subjectFörbättringsv
dc.subjectDeltagandesv
dc.subjectUtvärderingsprocesssv
dc.subjectImplementeringsv
dc.subjectLärandesv
dc.subjectBeställaresv
dc.subjectMekanismersv
dc.titleHur kan beställare främja och förbättra utvärderingars användning och nytta? En översikt av forskning om utvärderingsprocessens utformning utifrån ett beställarperspektiv.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record