Show simple item record

dc.contributor.authorLundquist, Anna
dc.date.accessioned2020-04-21T08:42:03Z
dc.date.available2020-04-21T08:42:03Z
dc.date.issued2020-04-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64130
dc.descriptionBackground: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. The research concerning elderly women’s and men’s experiences with depression is limited. That is why it is important to examine the different experiences elderly men and women have with depression. Aim: The purpose of this literature study was to explore the similarities and differences between elderly women’s and men’s experiences of depression, viewed from a gender perspective. Method: A systematic literature search was carried out using the databases PubMed and PsycINFO. The chosen articles were then put through a quality audit based on the templates by SBU, Friberg and GRADE, after which a qualitative content analysis was performed. Results: There are several similarities between the experiences of depression of elderly men and women; however, an important difference between them is often the underlying reason for their thoughts and feelings. The reasons for elderly men’s experiences are, among others, the perceived inability to reach male ideals, while elderly women viewed themselves as responsible for their own unhappiness. Conclusion: This essay has detected some differences and similarities between elderly women’s and men’s experiences of depression, however, since this study is based on articles with qualitative methods which sometimes had small study samples, further research is needed to confirm the transferability of the results. From a public health perspective, future interventions could be designed with consideration to the needs and wants of both the individual and the group.sv
dc.description.abstractBakgrund: Äldre personers livslängd har ökat, vilket medför en större äldre befolkning än tidigare. Enligt en svensk studie är sannolikheten att någon gång drabbas av depression cirka 30 procent för kvinnor och cirka 20 procent för män. Forskningen rörande äldre personers upplevelser av depression är begränsad. Därför är det angeläget att undersöka vad äldre kvinnor och män har för erfarenheter av depression. Syfte: Målet med denna litteraturstudie var att undersöka vad det fanns för likheter och skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression, sett ur ett genusperspektiv. Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och PsycINFO. Valda artiklar genomgick därefter en kvalitetsgranskning, enligt SBU:s, Fribergs och GRADE:s granskningsmallar, varpå en kvalitativ innehållsanalys utfördes. Resultat: Det finns många likheter mellan äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression, men något som skiljer dem åt är i många fall roten till deras känslor och tankar. Äldre mäns upplevelser hade bland annat sin grund i en upplevd oförmåga att leva upp till ideal om maskulinitet, medan äldre kvinnor såg sig själva som ansvariga för sin egen olycka. Slutsats: Denna uppsats har visat på en del skillnader och likheter mellan äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression, men då granskningen är gjord på kvalitativa studier som i vissa fall hade små urval, krävs det ytterligare forskning för att säkerställa resultatens överförbarhet. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv skulle framtida interventioner kunna utformas med hänsyn till individuella behov och önskemål såväl som till gruppens behov.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectdepression, äldre, upplevelse, genus, folkhälsasv
dc.subjectdepression, aged, experience, gender, public healthsv
dc.titleÄldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektivsv
dc.title.alternativeElderly women’s and men’s experiences of depression – A systematic literature study with a public health and gender perspectivesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record